Реклама

 •  

  ПРОИСШЕСТВИЯ В УКРАИНЕ

   

  Наразі на сході України продовжують працювати дві аварійно-відновлювальні групи рятувальників Міжрегіонального центру швидкого реагування та Мобільного рятувального центру ДСНС. Так, вже більше тижня у Донецькій області працює зведений загін рятувальників Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС на чолі з полковником Сергієм Біляєвим. У першу чергу, […]

  Подписка на email

  Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

  НАШ ВЕК

  Импотенция Госипотеки. Документ ревизии

  Posted by operkor на Май 14, 2010

  «Ревізією фінансово-господарської діяльності Державної іпотечної установи за 2008 рік та завершений звітний період 2009 року встановлено численні порушення при рефінансуванні іпотечних кредиторів за рахунок коштів, отриманих від розміщення цінних паперів.

  Зазначене сприяло невиконанню договорів банківськими установами, в результаті чого державі нанесено збитки на суму близько 1 млрд гривень.

  Так, на виконання положень статті 14 Закону України „Про Державний бюджет України на 2007 рік” у 2007 році здійснено випуск облігацій ДІУ загальною номінальною вартістю 1 млрд грн. з додатковим забезпеченням у вигляді державної гарантії.

  Фактично економічно вигідно для держави (в особі ДІУ) в комерційних банках було розміщено облігацій номінальною вартістю лише на 300 млн грн. З рештою облігацій номінальною вартістю 700 млн грн. проведено оборудку в інтересах одного комерційного банку – Відкритого акціонерного товариства Комерційний банк „Надра” (далі – ВАТ КБ „Надра”).

  Зокрема, між ДІУ та ВАТ КБ „Надра” 15.10.2008 укладено договір про надання кредиту рефінансування в сумі 700 млн грн. під 9,9 % річних з метою формування портфелю іпотечних кредитів в термін до 10.04.2009 та договір купівлі-продажу бездокументарних облігацій номінальною вартістю 700 млн грн. зі ставкою 9,4 % річних.

  Аналіз виконання цих договорів засвідчив наявність в діях керівництва наглядової ради і правління ДІУ ознак домовленості з керівництвом ВАТ КБ „Надра”.

  Це, по-перше. прийняття до безумовного виконання правлінням та схвалення наглядовою радою ДІУ умов, висунутих ВАТ КБ „Надра” для укладання договорів, а саме щодо придбання облігацій у випадку. коли обсяг рефінансування буде адекватним обсягу коштів, інвестованих у вищезгадані облігації, та зниження ставки рефінансування з 13,5 до 9,9 % річних.

  Незважаючи на невідповідність розміру ставки рефінансування, запропонованої ВАТ КБ „Надра”, ставці, встановленій органом управління майном (Міністерством фінансів України), обидві умови банку головами правління та наглядової ради ДІУ прийнято та виконано протягом 15 календарних днів.

  Слід зазначити, що умовою надання кредиту рефінансування стало укладання договору застави майнових прав за кредитними договорами та договорами забезпечення (загалом в кількості 5560 на суму 847,8 млн грн.), які в цей же день повернуто ВАТ КБ „Надра” на відповідальне зберігання. Очевидно, жодної можливості для реальної перевірки відповідності такої кількості договорів умовам статутної діяльності ДІУ не було.

  По-друге. до ревізії надано заявку ВАТ КБ „Надра” від 07.10.2008 на отримання рефінансування за рахунок залучених коштів під державну гарантію з проханням надати кредит рефінансування за ставкою 9,9 % річних .

  Станом на 07.10.2008 діяла ставка рефінансування у розмірі 13,5 % річних. Тобто, підстав для направлення такої заявки без попередньої домовленості з керівництвом ДІУ у банка не було, як і у останнього її виконувати.

  По-третє , у вищевказаній заявці банком зазначено, що орієнтовна ставка кредитування позичальників за іпотечними кредитами, наданими за підтримкою ДІУ, буде становити від 15,6 до 17 % річних.

  Тобто, дохідність ВАТ КБ „Надра” при залученні коштів ДІУ за ставкою 9,9 % річних запланована у розмірі від 39,9 млн грн. до 49,7 млн грн. в рік та при строках рефінансування, еквівалентних терміну повернення запозичень (мінімальний строк виконання зобов’язань за облігаціями ДІУ – 5 років), складатиме від 199,5 млн грн. до 248,5 млн гривень.

  Виконання цієї ж заявки державною Установою принесе останній дохід в розмірі у десять разів менший — лише 3,5 млн грн. в рік або 17,5 млн грн. за ті ж п’ять років (при залученні коштів за ставкою 9,4 % і наданні кредиту рефінансування за ставкою 9,9 % в обсягах, адекватних рівню інвестованих коштів).

  По-четверте. рішення правління ДІУ від 07.10.2008 про задоволення заявки ВАТ КБ „Надра” щодо надання кредиту рефінансування в сумі 700 млн грн. за ставкою користування кредитом 9,9 % річних прийнято до погодження наглядовою радою та уповноваженим органом управління майном зменшення ставки рефінансування з 13,5 до 9,9 %, що відбулося лише 14.10.2008.

  По-п’яте, протокол опитування членів наглядової ради ДІУ щодо погодження рішень наглядової ради про надання кредиту рефінансування ВАТ КБ „Надра” в сумі 700 млн грн. за ставкою 9,9 % річних та лист Міністерства фінансів України від 14.10.2008 № 24030-03-6/37818 про погодження ним (як органом управління майном) ставки рефінансування на рівні 9,9 % річних, виключно для банків, які придбали облігації випуску 2007 року, підписано однією особою — Уманським І. І. як головою наглядової ради та Першим заступником Міністра фінансів України.

  По-шосте, у виписці з протоколу письмового опитування членів наглядової ради ДІУ, підписаній головою наглядової ради, щодо погодження продажу облігацій та надання кредиту рефінансування ВАТ КБ „Надра” вказані інші дати рішень правління з цих питань.

  По-сьоме, проведення вищевказаної оборудки з фінансовими ресурсами – одночасного продажу цінних паперів та надання кредиту рефінансування в адекватному обсязі дозволило протягом 2-х годин коштами, що надійшли від ВАТ КБ „Надра”, у сумі 101,6 млн грн. шляхом взаємних перерахунків сплатити за цінні папери (облігації Установи) у сумі 709,1 млн грн. а також цими ж коштами здійснити надання кредиту рефінансування банку „Надра” у сумі 700 млн гривень.

  При цьому, згідно банківських документів, на момент повної оплати ВАТ КБ „Надра” облігацій, ДІУ вже не володіло грошовими коштами, отриманими за них.

  Внаслідок неефективного рішення в частині надання у користування ВАТ КБ „Надра” коштів за обліковою ставкою, нижчою ставки НБУ на 2,1 % (12 % річних), Установою втрачено можливість отримати доходи в сумі 81,9 млн гривень.

  Водночас, невиконання ВАТ КБ „Надра” умов кредитного договору щодо формування портфелю іпотечних кредитів чи повернення суми рефінансування в термін до 10.04.2009, в разі його не створення, призвело до використання ВАТ КБ „Надра” коштів в сумі 693,6 млн грн. всупереч умов договору. що, зрештою, спричинило збитки ДІУ на суму 709 млн гривень.

  Постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2006 № 1094 „Питання надання державних гарантій за зобов’язаннями Державної іпотечної установи” (п. 4) передбачено, що зобов’язання банків з повернення коштів рефінансування можуть бути виконані шляхом передачі Установі облігацій з відповідною номінальною вартістю.

  Проте, відповідно до виписки з реєстру власників цінних паперів, наданої ВАТ „Національний депозитарій України”, станом на 19.06.2009 власником облігацій ДІУ серій M, N, O, P, Q, S, T, U, W, X, Y номінальною вартістю 700 млн грн. вже був Національний банк України . Тобто, ВАТ КБ „Надра” двічі одержано рефінансування – від ДІУ та від НБУ (як повернення коштів, начебто направлених на купівлю облігацій, та від передачі гарантованих державою облігацій НБУ, які банк фактично отримав безоплатно).

  Кошти, отримані ВАТ КБ „Надра” від передачі права власності по облігаціях ДІУ номінальною вартістю 700 млн грн. на рахунки ДІУ не надходили.

  Враховуючи обов’язковість щоквартальної виплати відсотків у розмірі 9,4 % річних по облігаціях номінальною вартістю 700 млн грн. без відповідних надходжень доходів від рефінансування, ДІУ іммобілізує обігових коштів в сумі 65,8 млн грн. в рік, або 329 млн грн. за п’ять років.

  Навіть за умови передачі ДІУ договорів-застави на суму 847,8 млн грн. (можливість виконання яких вимагає спеціального дослідження), Установа не в змозі прийняти їх на зберігання і обслуговування без залучення іншого банку. Це вимагатиме суттєвих додаткових затрат, крім того не відповідає стандартам ДІУ, оскільки договори-застави укладено не у національній валюті.

  Таким чином, у результаті оборудки з ВАТ КБ „Надра” держава не отримала ні коштів, ні реального кредитного портфелю, а лише боргові зобов’язання за облігаціями номінальною вартістю 700 млн грн. перед НБУ.

  Аналогічно, внаслідок неповернення АКБ „Трансбанк” коштів, наданих ДІУ для створення кредитного портфелю, Установі станом на 01.07.2009 завдано збитків в сумі 10,4 млн гривень.

  Іншою проблемою стало обмеження ДІУ у користуванні своїми коштами з боку Відкритого акціонерного товариства „Родовід Банк” (далі – ВАТ „Родовід Банк”).

  Так, на підставі чотирьох однакових кредитних договорів, укладених на виконання рішення правління ДІУ від 19.06.2008 № 187/2, у червні 2008 року Установою перераховано ВАТ „Родовід Банк” 200 млн грн. для формування портфелю іпотечних кредитів, які, з метою уникнення обов’язковості погодження наглядовою радою рішення ДІУ про надання кредиту, подрібнено на однакові частини по 50 млн грн. кожна.

  По завершенню терміну дії договорів кредит в сумі 200 млн грн. та нараховані відсотки в сумі 12,7 млн грн. ВАТ „Родовід Банк” повернуто на рахунок ДІУ, відкритий в цьому ж банку. Проте, в порушення умов договору банківського мультивалютного рахунку та ст. 1068 Цивільного кодексу України вимоги ДІУ про перерахування залишку коштів в сумі 237,1 млн грн. з розрахункового рахунку ДІУ, відкритого в ВАТ „Родовід Банк”, на рахунок, відкритий у ВАТ „Державний ощадний банк України”, не виконані. Таким чином, фактичне виведення із статутної діяльності ДІУ коштів в сумі 237,1 млн грн. призвело до прямих втрат Установи від утримання їх на рахунку ВАТ „Родовід Банк” .

  Наказом Господарського суду м. Києва від 04.06.2009 на виконання рішення від 20.05.2009 ВАТ „Родовід Банк” зобов’язано закрити поточний рахунок ДІУ та перерахувати залишок грошових коштів на поточний рахунок ДІУ у ВАТ „Державний ощадний банк України”. Проте станом на 10.08.2009 наказ не виконано.

  За результатами ревізії до Кабінету Міністрів України направлено пропозиції:

  1. Вжити заходів впливу до банківських установ щодо повернення коштів, залучених ДІУ шляхом випуску та розміщення облігацій з додатковим забезпеченням у вигляді державної гарантії.

  2. Розглянути питання про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 „Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств” в частині поширення дії її положень на всі суб’єкти господарської діяльності, засновані на державній власності».

  По материалам ревизии контролирующих органов, для»ХРОНИК»

    • На главную
   
  [© 2015 Как избавиться от ложной импотенции